he dieu hanh linux
 Chương 6 bài 2: Hệ điều hành Linux

Chương 6 bài 2: Hệ điều hành Linux

25m 36s 16,135 View
 [Review dạo] Trải nghiệm hệ điều hành Ubuntu - mới lạ, độc đáo

[Review dạo] Trải nghiệm hệ điều hành Ubuntu - mới lạ, độc đáo

6m 12s 104,362 View
 Video học Linux - Bài 1- Cài đặt hệ điều hành Linux

Video học Linux - Bài 1- Cài đặt hệ điều hành Linux

36m 6s 625 View
 VNDEEPLINK - TOP 5 HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO HACKER | TOP 5 HACKING OSs | HACKERS OSs

VNDEEPLINK - TOP 5 HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO HACKER | TOP 5 HACKING OSs | HACKERS OSs

3m 24s 9,915 View
 Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu song song với Windows

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu song song với Windows

3m 8s 29,410 View
 Hướng dẫn cài đặt Hệ điều Hành Linux

Hướng dẫn cài đặt Hệ điều Hành Linux

28m 25s 354 View
 Học Linux Bài 1   Cách cài hệ điều hành Linux

Học Linux Bài 1 Cách cài hệ điều hành Linux

36m 6s 1,042 View
 [Hướng Dẫn] hệ điều hành kali linux trên android | How to install kali linux on android

[Hướng Dẫn] hệ điều hành kali linux trên android | How to install kali linux on android

3m 36s 1,191 View
 Hệ điều hành Linux - Bài 1

Hệ điều hành Linux - Bài 1

1h 51m 41s 11,047 View
 Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Ubuntu 14.04 LTS

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Ubuntu 14.04 LTS

10m 38s 35,311 View
 LSA - C3: Làm quen với thao tác lệnh trên Linux

LSA - C3: Làm quen với thao tác lệnh trên Linux

1h 8m 47s 960 View
 Cài đặt hệ điều hành Linux trên USB

Cài đặt hệ điều hành Linux trên USB

5m 15s 2,016 View
 Cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu song song với Windows

Cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu song song với Windows

3m 8s 1,970 View
 Cài đặt song song hệ điều hành Kali Linux và Windows 10

Cài đặt song song hệ điều hành Kali Linux và Windows 10

13m 26s 54 View
 Show một chút về hệ điều hành Kali Linux

Show một chút về hệ điều hành Kali Linux

5m 29s 60 View